انواع قارچ های دارویی

آشنایی با چند جز از قارچ های دارویی
قارچ جادویی a+

قارچ +Albino A

+Albino A

قارچ جادویی Psilocybe cubensis Albino A که به عنوان AA نیز شناخته می شود یکی از زیباترین قارچ های Psilocybe Cubensis است. محل رویش این نوع قارچ ها مناطق نیمه گرمسیری ...

کانال یوتیوب Royalstate

مقالات

تنظیم وضعیت در LSD

تنظیم وضعیت در LSD راهنمای کامل در مورد بایدها و نباید ها و آشنایی با سطوح داروی لایزرژیک اسید دی اتیل آمید این پست صرفا جهت راهنمایی مصارف دارویی این ماده تنظیم شده است. Wednesday,July ادامه مطلب…