انواع نژاد قارچ های جادویی

انواع نژاد قارچ های جادویی – قارچ های سیلوسایبین دارای گونه های بسیار متفاوتی میباشند اما به طور کلی 11 گونه اصلی قارچ های جادویی وجود دارد. که هر کدام از این گونه ها خود دارای گونه های مختلفی میباشند که از نظر ظاهری نیز بسیار شبیه به یکدیگر میباشند … ادامه خواندن انواع نژاد قارچ های جادویی