سلب مسئولیت: قارچ Psilocybin مواد بالقوه سایکودلیک هستند ، و ما استفاده از این ماده را در جایی که خلاف قانون باشد تشویق یا محکوم نمی کنیم. با این حال ، ما می پذیریم که استفاده غیرقانونی از مواد روان درمان اتفاق می افتد ، و معتقدیم که ارائه اطلاعات مسئولانه در مورد کاهش آسیب ، برای ایمن نگه داشتن مردم ضروری است. به همین دلیل ، این راهنما برای اطمینان از ایمنی کسانی که تصمیم به استفاده از این ماده می گیرند ، طراحی شده است. ما استفاده از این دارو را خارج از شرایط قانونی یا سنتی تشویق نمی کنیم.

 


فلش دوم قارچ

منظور از فلش اول ، دوم ویا سوم پرورش چیست؟

فلش دوم قارچ

بستر های پرورش قارچ مملو از میکرو ارگانیزم های زنده و فعال که به نام میسیلیوم

میباشند تشکیل شده است که در صورت قرار گیری در محل مناسب ( رطوبت و دما مناسب) شروع به میوه دهی میکنند.

در فاز اول میوه دهی میسیلیوم یا همان ریشه تنیده شده قارچ پس از گذشت 3 الی 4 روز به میوه دهی میرسند،

این دوره بسته به نژاد ، دما و رطوبت بین 5 تا 7 روز به طول می انجامد. پس از برداشت قارچ ها، بستر و یا BRF ما همچنان

دارای پتانسیل بالایی میباشد ( البته نه به مقدار اولیه) به این معنی که بستر همچنان دارای حجم بالایی از میسیلیوم را در خود جا دارد.

نکته: قطعا تمام بستر ها دارای فاز بعدی پرورش نمیباشند، تنها بستر هایی میتوانند تا 2 الی 3 فلش در فاز میوه دهی قرار گیرندکه اسپور، میسیلیوم و یا اسپان (هر متد تلقیح) آنها حتما مرحله اصلاح را پشت سر گذاشته باشند.

منظور از اصلاح نژاد تغییر در نژاد مادر نمیباشد، منظور اصلاح و تیکه برداری از قسمت های پر قدرت میسیلیوم جهت پرورش میباشد.

اگر بستر با اسپور و یا میسیلیوم اصلاح نشده بارور شده باشد ، قارچ های تشکیل شده در آن بستر از پتانسیل پایینی برخوردار میباشند.

فلش و یا شوک بستر چیست؟

برداشت اولیه از بستر و آماده سازی بستر جهت پرورش های بعدی بدون تلقیح دوباره آن را فلش های بعدی و یا شوک بستر میخوانیم.

چگونه بستر خود را وارد فاز بعدی فلش کنیم؟ بعد از آنکه قارچ های خود را با رعایت نظافت و استریل نمودن ابزار برداشت نمودیم 

کیت و یا بی آر اف خود را به مدت 12 ساعت درون یخچال قرار میدهیم . توجه داشته باشیم که از یخ زدن بستر جدا خود داری نمایید.

(دمای 3/4 درجه سانتی گراد بسیار مناسب می باشد)

مهم: پس از گذشت 12 ساعت بستر خود را از یخچال خارج نمایید.

اگر از کیت استفاده میکنید سطح آن را مملو از آب نموده و یا اگر از بی آر اف استفاده شده میتوانید آن را درون ظرفی از آب به

صورت کامل غوطه ور نمایید ( تمام سطح بی آر اف داخل آب باشد) پس از 12 ساعت کیت (آب اضافه شده از سطح بستر

را کاملا خالی کنید) ویا بی آر اف (از درون آب خارج کنید) و مجددا داخل باکس پرورش قرار دهید.

مراحل پین زنی و میوه دهی به همان صورت فاز اول اتوماتیک وار انجام میشود. لازم به ذکر است که تعداد فلش

به قدرت میسیلیوم بکار رفته در بستر بستگی دارد.

نکته: محصولات فلش دوم و سوم و یا… ، از نظر کمیت دارای وزن پایینتر نسبت به برداشت اولیه از همان بسترمیباشد

اما از نظر قدرت و پتانسیل برابر با بستر اولیه است.

بستر های رویال ماشرومز با بکار گیری نژاد ههای اصلاح شده در بی آر اف تا 3 فلش و کیت ها تا 2 فلش را قادر میباشند.

فلش دوم قارچ فلش دوم قارچ

اینستاگرام ماتلگرام ما