سلب مسئولیت: قارچ Psilocybin مواد بالقوه سایکودلیک هستند ، و ما استفاده از این ماده را در جایی که خلاف قانون باشد تشویق یا محکوم نمی کنیم. با این حال ، ما می پذیریم که استفاده غیرقانونی از مواد روان درمان اتفاق می افتد ، و معتقدیم که ارائه اطلاعات مسئولانه در مورد کاهش آسیب ، برای ایمن نگه داشتن مردم ضروری است. به همین دلیل ، این راهنما برای اطمینان از ایمنی کسانی که تصمیم به استفاده از این ماده می گیرند ، طراحی شده است. ما استفاده از این دارو را خارج از شرایط قانونی یا سنتی تشویق نمی کنیم.


اسپان بذر قارچ جادویی

اسپان قارچ

منظور از اسپان قارچ همان بذر های القاح شده میباشند که در صورت کلونایز شدن کامل به وسیله میسیلیوم میتوانند با بستر کشت مخلوط شده و وارد فاز پین زنی وکشت قارچ شوند. در حول تولید اسپان نکات مهمی وجو دارد که جهت بدست آوردن بذر اسپان ایده آل میبایست مورد توجه قرار بگیرند.

1- پختگی

بذر هایی که جهت تولید اسپان مورد استفاده قرار میگیرند باید در ابتدا به حالت نیمه پز درآیند. در این مرحله بذر ها را (ذرت) 24 ساعت (جو با پوست ارگانیک) 6 ساعت داخل آب غوطه ور وتا حد نیمه پز شدن بر روی حرارت (ذرت) 1:30 (جو با پوست) 30 دقیقه قرار میدهیم. توجه داشته باشید که بذر ها تا جایی پخته شوند که حالت اولیه خود را از دست ندهند و به صورت سالم و نیمه پز باشند.

2- رطوبت

پس از آنکه بذرها نیمه پز شدند داخل آبکش ریخته و با آب خنک آبکش مینماییم تا جاییکه آب بذر ها گرفته شود در این مرحله بذر ها را بر روی پارچه ای تمیز ریخته و رطوبت سطحی آن را میگیریم. رطوبت سطحی بذر ها عامل بسیار مضرر برای اسپان های شماست. بذرها باید تا جایی خشک شوند که اگر بر روی دستمال کاغذی ریخته شوند هیچ اثری از رطوبت آن ها بر روی سطح دستمال نباشد.

میسیلیوم ماشروم اسپان اسپان بذر قارچ جادویی  میسیلیوم ماشروم اسپان اسپان بذر قارچ جادویی

3- رعایت نکات بهداشتی

کپک سبز نتیجه عدم رعایت استریل نمودن بذرها و یا ضدعفونی کردن ابزار و محیط تلقیح میباشد.

در هنگام تلقیح و تزریق اسپور حتما موارد بهداشتی رعایت شده و بذر ها حداقل به مدت 2 ساعت

به وسیله بخار فشار پز (زودپز) استریل شوند.

میسیلیوم ماشروم اسپان

4- استریل کردن 

در این مرحله بذرها را وارد بطری های شیشه ای کرده و درب آن ها را طبق شکل زیر پوشش میدهیم و به مدت 2 ساعت درون فشارپز (زودپز) قرار داده و محتویات داخل ظرف را استریل مینماییم.

*** پوشش درب ظروف حاوی اسپان

جهت پوشش درب ظروف میتوان 2 سانت از سطح بطری هارا با ورمیکولیت پوشش داده و سپس با 2 لایه فویل درب ظرف حاوی اسپان را بست.
کاربرانی که به ورمیکولیت دسترسی ندارند میتوانند در ظرف هارا به وسیله پارچه های Tyvek پوشش داده و با یک لایه فویل آن را بست.

اسپان بذر قارچ جادویی اسپان بذر قارچ جادویی

اسپان بذر قارچ جادویی

اینستاگرام ما

تلگرام ما