انرژی مثبت

بالا بردن ارتعاش فیزیکی و ذهنی

بالا بردن ارتعاش فیزیکی و ذهنی 5 راه برای بالا بردن ارتعاش فرکانس درون افزایش ارتعاش به این معنی ست که هر چیزی که انرژی شما را تخلیه می کند یا باعث می شود احساس پایین بودن داشته باشید، از میان ببرید. بسیار مهم است که درک کنید ارتعاشِ شما، فرکانسی ادامه مطلب…