ترافل جادویی چیست؟

ترافل جادویی چیست؟ ترافل جادویی چیست؟ ترافل جادویی نوعی قارچ است که در زیر زمین رشد می کند و به دلیل اثرات روانگردان مشهور است. ترافلهای جادویی حاوی مواد psilocin و psilocybin هستند که باعث این اثرات می شود. اینها همان موادی هستند که در قارچ جادویی قرار دارند. بزرگترین ادامه مطلب…

اسپان چیست

اسپان بذر قارچ جادویی اسپان قارچ منظور از اسپان قارچ همان بذر های القاح شده میباشند که در صورت کلونایز شدن کامل به وسیله میسیلیوم میتوانند با بستر کشت مخلوط شده و وارد فاز پین زنی وکشت قارچ شوند. در حول تولید اسپان نکات مهمی وجو دارد که جهت بدست ادامه مطلب…

میسیلیوم چیست

میسیلیوم چیست – میسلیوم قسمت رویشی قارچ یا کلنی باکتریایی مانند قارچ است که از انبوهی از شاخه های شاخه دار و بصورت نخی تشکیل شده است. قارچ از طریق میسلیوم مواد مغذی را از محیط خود جذب می کند. این کار را در یک فرایند دو مرحله انجام می ادامه مطلب…