فلش دوم قارچ

فلش دوم قارچ منظور از فلش اول ، دوم ویا سوم پرورش چیست؟ فلش دوم قارچ بستر های پرورش قارچ مملو از میکرو ارگانیزم های زنده و فعال که به نام میسیلیوم میباشند تشکیل شده است که در صورت قرار گیری در محل مناسب ( رطوبت و دما مناسب) شروع ادامه مطلب…

ساخت باکس پرورش قارچ

ساخت باکس پرورش قارچ ساخت باکس پرورش قارچ – جهت پرورش قارچ نیاز به یک محیطی کاملا استریل و همچنین قابلیت انتقال نور را دارد میباشد. قارچ ها در طول مدت پین زنی تا برداشت به یک محیطی با درصد رطوبت بالا نیازدارد که بسیاری از پرورش دهندگان از اتاقک ادامه مطلب…