*****

ساخت باکس پرورش قارچ

جهت پرورش قارچ نیاز به یک محیطی کاملا استریل و همچنین قابلیت انتقال نور را دارد میباشد.

قارچ ها در طول مدت پین زنی تا برداشت به یک محیطی با درصد رطوبت بالا نیازدارد که بسیاری از پرورش دهندگان از اتاقک های مرطوب و یا سازه های پلی اتیلنی استفاده میکنند.

در تولید های خانگی نیاز به محوطه زیاد نمیباشد به طوریکه محیطی با ارتفاع 40 سانتی متر در طول و عرض های دلخواه نسبت به مقدار پرورش مناسب میباشد.

روش های متعددی جهت ساخت محیط پرورش قارچ وجود دارد که ما در اینجا به ساخت باکس پرورش و همچنین عوامل مهم در یک پرورش خوب میپردازیم.

در پررش قارچ تمام مراحل به وبه خود دارای اهمیت بالایی میباشند اما فاز میوه دهی یکی از قسمت های پرورش قارچ میباشد که عوامل جوی مانند

رطوبت ، دما و اکسیژن تازه میتوانند در کیفیت محصولات شما بسیار نقش مهمی داشته باشند.

ساخت باکس پرورش قارچ

در این روش شما به وسایل زیر نیاز دارید:

1- باکس نان ( جای پلاستیکی نان)

2- دریل یا یک جسم نوک تیز جهت سوراخ کاری

3- پرلیت ( مقدار متناسب با باکس ، تقریبا به ارتفاع 3 سانتی متر)

در ویدئوی زیر شما میتوانید مراحل کامل ساخت باکس پرورش را مشاهده نمایید.