بهترین روش مصرف مجیک ماشروم

دلیل مصرف قارچ جادویی هر چه باشد ، موارد زیادی وجود دارد که باید آنها را بخاطر بسپارید. اگر تازه وارد قارچ هستید ، اول از همه یک باره زیاد مصرف نکنید.