*****

شرایط تاثیر گذاری سایکدلیک

شرایط تاثیر گذاری سایکدلیک چرا روان درمان ها در بعضی از افراد تاثیر ندارد؟ در اینجا برخی از توضیحات احتمالی را بررسی میکنیم. دلایلی که باعث مهار سفر شما میشود؟ مقدار نا کافی از متریال وجود مواد شیمیایی بازدارنده در بدن متابولیسم فردی ایگوی نامتعادل ارتعاش ناهماهنگ اولین دلیلی که ادامه مطلب…

انرژی مثبت

بالا بردن ارتعاش فیزیکی و ذهنی

بالا بردن ارتعاش فیزیکی و ذهنی 5 راه برای بالا بردن ارتعاش فرکانس درون افزایش ارتعاش به این معنی ست که هر چیزی که انرژی شما را تخلیه می کند یا باعث می شود احساس پایین بودن داشته باشید، از میان ببرید. بسیار مهم است که درک کنید ارتعاشِ شما، فرکانسی ادامه مطلب…