*****
روغن سی بی دی

روغن سی بی دی

روغن سی بی دی Reference کانابیدیل یک داروی طبیعی محبوب است که برای بسیاری از بیماری های شایع استفاده می شود. CBD یکی از 100 ترکیب شیمیایی معروف به کانابینوئیدها است که در گیاه شاهدانه یا ماری جوانا ، Cannabis sativa یافت می شود . تتراهیدروکانابینول (THC) اصلی ترین کانابینوئید ادامه مطلب…