*****

.

تجربه تریپ با 1.5 گرم قارچ گلدن تیچر

اولین تجربه من با 1.5 گرم گلدن تیچر بود که من زیاد تحت تاثیرش قرار گرفتم اما ..ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ 2020 May 31