*****
نگهداری قارچ جادویی

نگهداری قارچ جادویی

نگهداری قارچ جادویی هنگامی که قارچ جادویی را تهیه کردید یا با موفقیت پرورش دادید ، باید قارچ های خود را به درستی ذخیره کنید تا قدرت خود را حفظ کنند. نگهداری قارچ ها باید به گونه ای باشد که از تجزیه ، از دست دادن قدرت یا آسیب رساندن ادامه مطلب…