افسردگی – مجیک ماشروم – قارچ جادویی

منتشرشده توسط رویال ماشرومز در تاریخ

افسردگی – مجیک ماشروم – قارچ جادویی

آزمایش بالینی در لندن جهت مشخص نمودن تاثیرات سیلوسایبین در قارچ جادویی (مجیک ماشروم) بر افسردگی.

در این ویدئو با تاثیرات گیاهان سایکو اکتیو (در این آزمایش قارچ جادویی ) بر درمان افسردگی که در

بیمارستانی در غرب لندن انجام شده آشنا میشوید.

توجه داشته باشید این آزمایش تحت مانیتورینگ و شرایط کاملا امن انجام شده و به هیچ عنوان توصیه به انجام

چنین روش هایی در غیاب متخصص آن توصیه نمیکنیم.

اینستاگرام ما

تلگرام ما