مراقب سفر

مراقب سفر، که گاهی اوقات به عنوان فرد هوشیار یا لیدر شناخته می شود، اصطلاحی است که توسط کاربران سایکدلیک برای توصیف شخصی استفاده می شود که برای ایمنی کاربری که تحت تأثیر یک ماده سایکدلیکی است، کنار او حضور دارد.
آنها به ویژه در اولین تجربه ها هنگام استفاده از سایکدلیک ها می توانند به عنوان وسیله ای برای کاهش ریسک تلقی شوند.

مراقب سفر

گاهی اوقات به یک مراقب، راهنما نیز گفته می شود، اگرچه این اصطلاح بیشتر برای توصیف شخصی به کار می رود که نقش فعالی در هدایت تجربیات کاربر ایفا می کند، در حالی که یک مراقب صرفاً برای جلوگیری از سفرهای بد و رسیدگی به شرایط اضطراری کنار کاربر می ایستد و نقش فعالی را بر عهده نمی گیرد.

برخی از منابع توصیه می‌کنند که هنگام استفاده از داروهای سایکدلیک در دوز ها بالا ، بدون توجه به تجربه مصرف‌کننده، یک مراقب حضور داشته باشد، زیرا این دارو گاهی اوقات می تواند باعث سرگردانی و تمایل به حرکت شود.

اضطراب در سفر قارچ

انتخاب مراقب
در برخی موارد، مراقب سفر ممکن است یک متخصص پزشکی باشد، مانند پرستارانی که تجربه تحقیقات سایکدلیکی دارند یا یک درمانگر که سایکدلیک درمانی انجام می دهد.
گاهی اوقات، یک کاربر از کاربر با تجربه تر می خواهد که مراقب او باشد. با این حال، متداول‌ترین مراقب سفر دوست یا یکی از اعضای خانواده است که کاربر به او اعتماد دارد.

اگرچه یک مراقب ایده آل کسی است که هم شخصاً در مورد ماده مورد استفاده تجربه داشته باشد و هم برای مقابله با هر بحران روانی یا عاطفی بالقوه که ممکن است ایجاد شود آموزش دیده باشد، اما انتخاب مراقب آنچنان سخت نیست، میتواند کسی باشد که به اندازه کافی هوشیار بمانند و کاملاً در طول سفر حضور داشته باشد .
یک پرستار باید در مورد ماده مورد نظر تحقیق کند و بفهمد چه زمانی باید چه اقدامی را انجام دهد.

لیدر ماشروم

وظایف مراقب سفر

  1. این یکی از مسئولیت های مراقب است که برای تهیه آب ، کمک به کاربر در جابجایی در مواقع لزوم، و به طور کلی انجام هر کاری که برای راحتی کاربر در طول سفر لازم است، به او کمک کند.
  2. یک مراقب معمولاً در کل تجربه حضور دارد اما لزومی به حضور مراقب به صورت ممتد در کنار کاربر نیست، یا حداقل تا زمانیکه کاربر با این مسئله مشکلی نداشته باشد.
  3. در زمان سفر، مصرف کننده احتمالا با هر تجربه ای درگیر میباشد، مراقب نباید قصد راهنمایی در سفر او داشته باشد ، تا زمانیکه کاربر نیاز به هم صحبت داشته باشد.
  4. تنظیم نور، دما و موسیقی (در صورت وجود) برای تناسب محیط مورد نظر در سفر و در کل هر کاری که می‌تواند برای به حداکثر رساندن آرامش و امنیت در تجربه کاربر انجام شود.

تریپ بد ماشروم

5/5 - (7 امتیاز)