.

قارچ جادویی و درمان سرطان

قارچ جادویی و درمان سرطان

ترکیب روانگردان موجود در قارچ های جادویی ممکن است به اضطراب و افسردگی در بیماران سرطانی کمک کند.

به نظر می رسد Psilocybin ، که در قارچ های جادویی یافت می شود ، به مردم کمک می کند تا از رفتارها و زندگی خود چشم انداز گسترده تری بگیرند.

By Jason Goodyer

01st February, 2020 at 08:00

Reference


محققان دانشکده پزشکی NYU Grossman دریافتند که مصرف دوز مشخصی از psilocybin ، ترکیبی که در قارچ های روانگردان به همراه روان درمانی وجود دارد باعث بهبود بهزیستی عاطفی بیماران سرطانی تا پنج سال می شود.

در یک مطالعه دیداری که در سال 2016 انجام شد ، این تیم دریافتند که psilocybin همراه با جلسات روان درمانی باعث بهبودهای فوری ، اساسی و پایدار در اضطراب و افسردگی شده و منجر به کاهش دلهره و ناامیدی ناشی از سرطان ، بهبود روحیه معنوی شده و کیفیت زندگی در گروهی از 29 بیمار مبتلا به سرطان افزایش یافته است.

شش ماه بعد ، آنها دریافتند که 60 تا 80 درصد از شرکت کنندگان با کاهش معنادارافسردگی یا اضطراب ، فواید پایدار در پریشانی وجودی و کیفیت زندگی و همچنین بهبود نگرش به مرگ مواجه شده اند.

اکنون ، در یک مطالعه پیگیری 5 سال بعد ، بیش از 70 درصد از شرکت کنندگان گفتند که درمانی که سیلوسایبین – درمانی باعث ایجاد تغییرات مثبت در دراز مدت در زندگی شده و آن را به عنوان شخصی ترین تجربه با معنادار و معنوی مهم در زندگی خود ارزیابی کرده اند.

استفان راس ، محقق اصلی گفت: “با افزودن شواهد مربوط به اوایل دهه 1950 ، یافته های ما به شدت نشان می دهد كه سیلوسایبین – درمانی وسیله امیدوار كننده ای برای بهبود سلامت عاطفی ، روانی و معنوی بیماران مبتلا به سرطانی است.” “این رویکرد پتانسیل ایجاد یک تغییر پارادایم را در مراقبت روانشناختی و درونی بیماران مبتلا به سرطان دارد.”

اگرچه روش دقیق کارکرد سیلوسایبین کاملاً مشخص نشده است ، اما محققان معتقدند که این دارو می تواند مغز را نسبت به ایده ها و الگوهای تفکر ،انعطاف پذیرتر و پذیراتر کند.

تحقیقات قبلی حاکی از آن است که شبکه ای از مغز معروف به ” شبکه حالت پیش فرض “را هدف قرار می دهد ، که وقتی درگیر خودپنداری و سرگردان ذهن می شویم فعال می شود و به ایجاد احساس خویشتن کمک می کند. در بیماران مبتلا به اضطراب و افسردگی ، این شبکه بیش از حد فعال شده که موجب نگرانی های روحی می شود. به نظر می رسد Psilocybin فعالیت خود را در این شبکه تغییر می دهد و به افراد کمک می کند تا از رفتارها و زندگی خود چشم انداز گسترده تری بگیرند.

با این حال ، محققان نسبت به هرگونه اقدام به خوددرمانی با استفاده از psilocybin هشدار می دهند ، و توجه دارند که باید در یک شرایط کنترل شده روانی بی خطر انجام شود.

سایکودلیک چگونه بر مغز تأثیر می گذارد؟

“سایکودلیک های کلاسیک” مانند LSD و psilocybin (که در قارچ جادویی یافت می شود) از نظر شیمیایی مشابه سروتونین “انتقال دهنده عصبی تولید شده توسط مغز” هستند.سروتونین در بسیاری از کارکردهای عصبی از جمله خلق و خو و ادراک دخیل است. با تقلید از اثرات این ماده شیمیایی ، داروها اثرات عمیقی بر تجربه ذهنی خود می گذارند.

DMT (یا دی متیل تریپتامین) نیز از طریق مسیرهای سروتونرژیک (سیستم مربوط به سروتونین) عمل می کند ،وهمچنین از طریق مسیرهای دیگر – به عنوان مثال ، DMT با گیرنده های سیگما-1 که در ارتباط بین نورونها نقش دارند متصل می شود.

در همین حال ، کتامین – درمیان بسیاری دیگر از اثرات – گیرنده های NMDA که در عملکرد گلوتامات انتقال دهنده عصبی نقش دارند را مسدود می کند.

به نظر می رسد قسمت اصلی مغز که تحت تأثیر داروهای روانگردان قرار میگیرد ، لوب تمپورال “محل عملکرد بسیار احساسی و حافظه ” است. به عنوان مثال ، برداشتن قسمت جلوی لوب تمپورال (به عنوان یک درمان اساسی برای صرع) برای جلوگیری از اثرات روانی مصرف LSD نشان داده شده است.

جالب اینجاست که فعالیت غیرطبیعی در لوب تمپورال ، مانند تشنج ، می تواند منجر به وقایعی مشابه تجربه های نزدیک به مرگ شود.

تأثیرات مختلفی که توسط سایکو درمانی نشان داده شده این است که آنها باعث افزایش میزان فعالیت ناهمگن در مغز می شوند.

یکی از پیامدهای این امر ، کاهش فعال شدن گروهی از ساختارهای مغزی است که به عنوان “شبکه حالت پیش فرض” شناخته می شوند ، که با تفکر خودآگاه و خودمحور همراه است.

بنابر یک تئوری آمده که سایکو درمانی با افزایش آنتروپی مغز و سرکوب فعالیت های شبکه حالت پیش فرض ” همان منیَت ، غرور درون” حالت یکدلی و روحانی با هستی را نمایان میکند.

قارچ جادویی و درمان سرطان

اینستاگرام ما

تلگرام ما

3/5 - (2 امتیاز)