ترکیب سایکدلیکی موجود در قارچ های جادویی ممکن است به اضطراب و افسردگی در بیماران سرطانی کمک کند.

به نظر می رسد Psilocybin ، که در قارچ های جادویی یافت می شود ، به مردم کمک می کند تا از رفتارها و زندگی خود چشم انداز گسترده تری بگیرند.

By Jason Goodyer

01st February, 2020 at 08:00

Reference

قارچ جادویی و درمان سرطان


قارچ جادویی و درمان سرطان

محققان دانشکده پزشکی NYU Grossman دریافتند که مصرف دوز مشخصی از psilocybin ، ترکیبی که در قارچ های روانگردان به همراه روان درمانی وجود دارد باعث بهبود بهزیستی عاطفی بیماران سرطانی تا پنج سال می شود.

یک مطالعه در سال 2016 انجام شد و این تیم دریافتند که psilocybin همراه با جلسات روان درمانی باعث بهبود فوری ، اساسی و پایدار در اضطراب و افسردگی میشود.

این مطالعه در گروه 29 نفر مبتلا به سرطان نشان میدهد که مصرف سیلوسایبین با یک برنامه منظم به کاهش دلهره و ناامیدی ناشی از سرطان منجر می شود و روحیه معنوی و کیفیت زندگی را افزایش میدهد.

همچنین محققان دریافتند که 60 تا 80 درصد از شرکت کنندگان با کاهش افسردگی، اضطراب و بهبود نگرش به مرگ مواجه شده اند.

اکنون پس از 5 سال در یک مطالعه جهت پیگیری بیش از 70 درصد از شرکت کنندگان اذعان داشتند که درمان با سیلوسایبین باعث ایجاد تغییرات مثبت در دراز مدت در زندگی آنها شده است.

همچنین آنها این تجربه را به عنوان شخصی ترین، معنادارترین و معنوی ترین لحطات در زندگی خود ارزیابی کرده اند.

استفان راس محقق اصلی میگوید:

با استناد به شواهد مربوط به اوایل دهه 1950 ، یافته ها نشان می دهد كه سیلوسایبین درمانی وسیله امیدوار كننده ای برای بهبود سلامت عاطفی ، روانی و معنوی بیماران مبتلا به سرطان است.

این رویکرد پتانسیل ایجاد یک تغییر پارادایم را در مراقبت روانشناختی و درونی بیماران مبتلا به سرطان دارد.”

اگرچه روش دقیق کارکرد سیلوسایبین کاملاً مشخص نشده است ، اما محققان معتقدند که این دارو می تواند مغز را نسبت به ایده ها و الگوهای تفکر ،انعطاف پذیرتر و پذیراتر کند.

سایکو تراپی چیست؟

مجیک ماشروم و شبکه حالت پیش فرض

تحقیقات قبلی حاکی از آن است که شبکه ای از مغز معروف به ” شبکه حالت پیش فرض “را هدف قرار می دهد ، که وقتی درگیر خودپنداری و سرگردان ذهن می شویم فعال می شود و به ایجاد احساس خویشتن کمک می کند.

در بیماران مبتلا به اضطراب و افسردگی این شبکه بیش از حد فعال می باشد که موجب اختلالات روحی می شود. همچنین به نظر می رسد Psilocybin فعالیت خود را در این شبکه تغییر می دهد و به افراد کمک می کند تا از رفتارها و زندگی خود چشم انداز گسترده تری داشته باشند.

با این حال محققان نسبت به هرگونه اقدام به خوددرمانی با استفاده از سایکدلیک ها هشدار داده و به انجام این درمان در شرایط کنترل شده روانی و بی خطر تاکید دارند.

سایکدلیک چگونه بر مغز تأثیر می گذارد؟

سایکدلیک های کلاسیک” مانند LSD و قارچ جادویی از نظر شیمیایی مشابه سروتونین “انتقال دهنده عصبی مغز” عمل میکنند.

سروتونین در بسیاری از کارکردهای عصبی از جمله خلق و خو و ادراک دخیل است. با تقلید از اثرات این ماده شیمیایی ، داروها اثرات عمیقی بر تجربه ذهنی خود می گذارند.

DMT (یا دی متیل تریپتامین) نیز از طریق مسیرهای سروتونرژیک (سیستم مربوط به سروتونین) عمل می کند ،وهمچنین از طریق مسیرهای دیگر – به عنوان مثال ، DMT با گیرنده های سیگما-1 که در ارتباط بین نورونها نقش دارند متصل می شود.

در همین حال ، کتامین – درمیان بسیاری دیگر از اثرات – گیرنده های NMDA که در عملکرد گلوتامات انتقال دهنده عصبی نقش دارند را مسدود می کند.

به نظر می رسد قسمت اصلی مغز که تحت تأثیر داروهای سایکدلیکی قرار میگیرد ، لوب تمپورال “محل عملکرد بسیار احساسی و حافظه ” است.

جالب اینجاست که فعالیت غیرطبیعی در لوب تمپورال ، مانند تشنج ، می تواند منجر به وقایعی مشابه تجربه های نزدیک به مرگ شود.

از دیگر تأثیرات سایکدلیک درمانی این است که آنها باعث افزایش میزان فعالیت ناهمگن در مغز می شوند.

یکی از پیامدهای این امر ، کاهش فعال شدن گروهی از ساختارهای مغزی است که به عنوان “شبکه حالت پیش فرض” شناخته می شوند ، که با تفکر خودآگاه و خودمحور همراه است.

بنابر یک تئوری سایکدلیک درمانی با افزایش آنتروپی مغز و غیر فعال کردن شبکه حالت پیش فرض ” ایگو – باور” حالت یکدلی و روحانی با هستی را نمایان میکند.

قارچ جادویی و درمان سرطان

4.3/5 - (6 امتیاز)